Liity

Kerhon varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä ne henkilöt, jotka ovat TEK:in jäseniä, työskentelevät teiden tai liikenteen parissa ja ovat suorittaneet tutkinnon yliopistossa tai teknillisessä korkeakoulussa. Nuoriksi jäseniksi voidaan hyväksyä yliopistossa tai teknillisessä korkeakoulussa opiskelevat henkilöt. Kerhon tiedotuskanavana toimii sähköpostilista, jonka kautta tiedotamme jäsenistölle tulevista tapahtumista ja muusta ajankohtaisesta. Tiedotussähköposteja tulee vuosittain viidestä kymmeneen kappaletta.